Film redigerad av Linnea Kvammen. Text och röst av Kattis Trollregn

Leone Gynning

Leone Gynning

Hannah Prescott

Hannah Prescott & Leone Gynning

Hannah Prescott & Leone Gynning

Ett stort tack till Charlott Andreasson som har agerat projektledare och hjälp oss under arbetets gång. 

You may also like

Back to Top